KONTOR - SERVICE - TEKST
Datakontoret

Etablert 1988 - org.nr. 848 313 912 MVA


samarbeidspartner
 
KeepContact

Kontor - Service - Tekst  ble stiftet i 1988. Utviklingen innen IT det siste tiåret har vært med på å utvide arbeidsområdene betraktelig. Herav har vi fått tilnavnet  Datakontoret.

I tillegg til kursing i programvare både for privatpersoner og bedrifter, og utvikling og tilrettelegging av websider, både hva informasjon og design angår, utfører vi arbeider innenfor de fleste områder hva gjelder ordinær kontordrift.  

Kontor - Service - Tekst / Datakontoret  er i utgangspunktet et enkeltmannsforetak. Så det er med kunden i fokus at vi har etablert et nettverk med trygge personlige kontakter, som vi videreformidler oppdrag til ved behov. 
Dette gjør at Kontor - Service - Tekst / Datakontoret innehar kompetanse innenfor de fleste områder på kontor- og data.

 

 

 


Øvre Kjellerstuvei 25, N - 2007 Kjeller
Tlf  94 84 29 29  
E-mail